Onderzoek

Waardeketen eendenkroos

De intensieve veehouderij in Vlaanderen produceert meer mest dan dat er kan afgezet worden op het aanwezige landbouwareaal. Het verwerken van de mestoverschotten tot nutriënten is een kost voor de landbouwer, ondanks het feit dat deze restromen kunnen dienen als nutriënten voor biomassa productie. Een van de mogelijkheden daarbij is het kweken van eendenkroos op reststromen. Daarmee worden enerzijds reststromen nuttig aangewend en wordt anderzijds lokaal een eiwitrijke biomassa geproduceerd, als alternatief voor de eiwitten die worden geïmporteerd uit gebieden waar tropisch regenwoud moet wijken voor gewasproductie.  

Ondanks uitvoerig onderzoek, bleef de ontwikkeling van een waardeketen voor eendenkroos tot op heden uit.  In dit project willen we verschillende verwerkingsmethodes valideren en de eindproducten karakteriseren. Daarbij wordt ook de techno-economische haalbaarheid van die producten meegenomen. Het onderzoek naar de verwerking van eendenkroos tot een stabiel te commercialiseren product in food en feed, moet zo leiden tot de opstart en boost van deze alternatieve eiwitketen.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Afvalwater
  • Mest
Gebruik of technologie:
  • Alternatieve eiwitbron
  • Eendenkroos
Financieringsprogramma:
Vlaanderen Circulair
Contactpersoon:

Reindert Devlamynck – reindert.devlamynck@inagro.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite