Onderzoek

Waterketen

Waterketen  wil  een  kwaliteitskader  opstellen  voor  het  hergebruik  van  het  effluent  van  industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties uit de agro-industrie als irrigatie- of fertigatiewater in de landbouw. De beoordelingsmatrix  zal  daarbij  differentiëren  naar  type  industrie,  zuiveringstechnieken  en gebruiksvoorwaarden (gewas, perceel, …) en de basis vormen voor aanpassingen aan het wettelijk kader. 

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Afvalwater
Gebruik of technologie:
  • Fertigatie
Financieringsprogramma:
Operationele groep - Europees Partnerschap voor Innovatie
Contactpersoon:

lba@unitedexperts.be

anne.adriaens@ugent.be

 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite