Implementatie van nutriëntrecuperatie uit mest/digestaat

Het Interreg North-West Europe (NWE) project ReNu2Farm heeft een rapport gepubliceerd getiteld: Implementatie van nutriëntrecuperatie uit mest/digestaat. Hierbij werden 6 bedrijven bevraagd over hun ervaringen met de implementatie van recuperatietechnieken.

 

ReNu2Farm richt zich op nutriëntenrecycling en kunstmestproductie uit verschillende afvalstromen (dierlijke mest, rioolslib en voedselafval), en een van de taken hierbij is een overzicht maken van de productie van RDF’s en het implementeren van de in de markt beschikbare nutriëntrecuperatietechnologieën (NRT’s).

Dit overzicht werd gemaakt met de nodige aandacht voor de beperkingen en knelpunten die door zes bedrijven werden ondervonden bij het implementeren van op de markt beschikbare NRT’s. De vermelde mestverwerkingsbedrijven zijn: 3 Vlaamse bedrijven – Detricon, AM-Power, Arbio, en 3 Nederlandse bedrijven – Attero, BMC Moerdijk, Groot Zevert Vergisting. Alleen bedrijven in Vlaanderen (België) en Nederland werden voor dit rapport gekozen om te worden geïnterviewd, aangezien deze twee regio’s bekend staan ​​om het nutriëntenoverschot en dus relatief snellere marktopname van NRT’s in vergelijking met andere NWE-landen.

Uit de interviews met alle bedrijven kwam één gemeenschappelijke punt: knelpunten bij de implementatie van NRT’s zijn onvermijdelijk, en het feit dat een bepaalde technologie bewezen is, is geen garantie op een probleemloze implementatie van technologie.

Uit deze interviews werd duidelijk dat de meeste NRT’s op maat worden gemaakt, afhankelijk van de bestaande uitdagingen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd, zoals een hoog N-gehalte van grondstof, laag N-gehalte van bijproduct, hoog vochtgehalte, enz. Een andere cruciale factor wat bedrijven in deze sector beïnvloedt, is de beschikbaarheid van kapitaal om in deze technologieën te investeren, aangezien er veel testen en verfijning van de technologie nodig is, waarvoor middelen zoals dure chemicaliën, energie en tijd nodig zijn. Uiteindelijk krijgen de verkregen RDF’s ook te maken met wettelijke beperkingen op het bedrag dat op landbouwgrond kan worden toegepast.

Ten slotte werd ook opgemerkt dat er veel scepsis in de hoofden van het grote publiek heerst over bepaalde NRT’s zoals incineration. Er moet worden geïnvesteerd in goede communicatie en bewustwording om de huidige kritische houding van het grote publiek te veranderen.

Lees hier het rapport.