Smart Wateruse

Smart WaterUse is een collectief interclusterproject met als doel om waterrisico’s in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel…