SIEUSOIL

SIEUSOIL streeft ernaar duurzame en holistische bodembeheerpraktijken te ontwikkelen op basis van een geharmoniseerd landinformatiesysteem dat geschikt is voor uiteenlopende klimaat- en bedrijfsomstandigheden op verschillende…