NuReDrain

Dit project wil de technologie voor het verwijderen en recupereren van P en stikstof (N) uit agrarische reststromen, zoals drainagewater en spuistromen, ontwikkelen….