SiTeMan

Het SiTeMan-project heeft tot doel om binnen vijf jaar een centrum voor precisielandbouw in het Vlaamse deel van België op te richten, gebruikmakend van 3,5…

ADDFerti

Het doel van het project is het ontwerpen en ontwikkelen van een volledig geautomatiseerd ICT-gebaseerd datagedreven platform voor variabele snelheid irrigatie (Variable Rate FertIgation -VRFI)….