Waterketen

Kan het effluent van waterzuiveringsinstallaties worden gebruikt om landbouwvgronden te bevloeien tijdens droogteperiodes?…