RUSTICA

Het H2020 project RUSTICA: “De demonstratie van circulaire biomeststoffen en de implementatie van geoptimaliseerde bemestingsstrategieën en waardeketens in plattelandsgemeenschappen” onderzoekt een aantal technische mogelijkheden om…