ALG-AD

ALG-AD onderzoekt hoe digestaat van anaërobe vergisters kan gebruikt worden als voedingsbron voor algenkweek…