Run4Life

Het EU-project Run4Life (Recovery and Utilisation of Nutrients 4 Low Impact FErtiliser) demonstreert brongescheiden inzameling van afvalwater gekoppeld met decentrale nutriëntenterugwinning, voor een duurzamere productie…

Nitroman

Nitroman wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten….