Smartaquaponics

Circulaire landbouw? Smartaquaponics toont hoe het kan door aqua- hydrocultuur te combineren!…

AgRefine

Startende onderzoekers doorlopen een trainingsprogramma en focussen zich op nieuwe, duurzame valorisatieketens voor agro reststromen om de Europese bio economie te boosten…

NuReDrain

Dit project wil de technologie voor het verwijderen en recupereren van P en stikstof (N) uit agrarische reststromen, zoals drainagewater en spuistromen, ontwikkelen….

Bioboost

Dit project heeft als doel om een biobased ontwikkeling van de tuinbouw in Europa te stimuleren….

Grassificatie

Hoe kunnen we de grote volumes bermgras verwerken tot nieuwe, waardevolle grondstoffen…