Fer-Play

​Bemesting is van essentieel belang om de groeiende wereldbevolking te voeden, maar de meest gangbare bemestingsstrategie op basis van conventionele meststoffen vormt een bedreiging voor…

Smartaquaponics

Circulaire landbouw? Smartaquaponics toont hoe het kan door aqua- hydrocultuur te combineren!…

Waterketen

Kan het effluent van waterzuiveringsinstallaties worden gebruikt om landbouwvgronden te bevloeien tijdens droogteperiodes?…

Waardeketen eendenkroos

Nutriënten uit mestoverschotten gebruiken voor eiwitrijke biomassa: wat dacht u van een eendekroos-burger?…