Smartaquaponics

Circulaire landbouw? Smartaquaponics toont hoe het kan door aqua- hydrocultuur te combineren!…

Waterketen

Kan het effluent van waterzuiveringsinstallaties worden gebruikt om landbouwvgronden te bevloeien tijdens droogteperiodes?…

Waardeketen eendenkroos

Nutriënten uit mestoverschotten gebruiken voor eiwitrijke biomassa: wat dacht u van een eendekroos-burger?…