AgRefine

Startende onderzoekers doorlopen een trainingsprogramma en focussen zich op nieuwe, duurzame valorisatieketens voor agro reststromen om de Europese bio economie te boosten…

FertiCycle

Beginnende onderzoekers gaan aan de slag om nieuwe bio gebaseerde meststoffen te produceren en op de markt te brengen…