FERTIMANURE

Nutriëntrecuperatie in de praktijk! Fertimanure onderzoekt de mogelijke opties op landbouwbedrijven…

AgRefine

Startende onderzoekers doorlopen een trainingsprogramma en focussen zich op nieuwe, duurzame valorisatieketens voor agro reststromen om de Europese bio economie te boosten…

FertiCycle

Beginnende onderzoekers gaan aan de slag om nieuwe bio gebaseerde meststoffen te produceren en op de markt te brengen…

SYSTEMIC

SYSTEMIC wil de haalbaarheid van circulaire business cases aantonen door bij 5 state-of the art vergisters meststoffen en bodemverbeterende middelen te produceren…

Nitroman

Nitroman wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten….