Nutribudget

Op 1 september 2022 ging het NUTRIBUDGET-project van start. Dit zal een prototype ontwikkelen van een geïntegreerd platform voor nutriëntenbeheer dat bijdraagt ​​aan het optimaliseren…

LemnaPro

Eendenkroos kan een mogelijke oplossing zijn om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar lokale eiwitten, aangezien deze waterplantjes 3 tot 7 keer meer…

UpWaste

Het algemeen doel van dit project is om na te gaan of bepaalde nevenstromen vanuit de agrovoedingsindustrie omgezet kunnen worden naar een geschikt en geoptimaliseerd…

SUSINCHAIN

De verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard mensen in 2050 en de aanzienlijke verandering van de mondiale voedingspatronen vereisen een toename van de…

Introsect

Introsect beoogt de introductie van insectenkweek als landbouwactiviteit in de primaire sector. De projectmedewerkers kijken daarom samen met verschillende bedrijven uit verschillende landbouwtakken (bv. witloofprodutie,…

Entobiota

Dit project onderzoekt voor de larven van de zwarte soldatenvlieg (BSFL) nieuwe toepassingen met een hogere meerwaarde dan hun waarde nu als voederingrediënt. De literatuur…

Poultrynsect

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de oorsprong van de producten in hun winkelkar. De duurzaamheid van vlees wordt in vraag gesteld en schendingen…

ValuSect

De groeiende wereldbevolking doet ook de vraag naar voedsel toenemen. Dus zoekt men naar duurzame alternatieve voedselbronnen. En daar zouden insecten dus ook kunnen bijhoren….