SUSINCHAIN

De verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard mensen in 2050 en de aanzienlijke verandering van de mondiale voedingspatronen vereisen een toename van de…

Entobiota

Dit project onderzoekt voor de larven van de zwarte soldatenvlieg (BSFL) nieuwe toepassingen met een hogere meerwaarde dan hun waarde nu als voederingrediënt. De literatuur…

Poultrynsect

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de oorsprong van de producten in hun winkelkar. De duurzaamheid van vlees wordt in vraag gesteld en schendingen…

ValuSect

De groeiende wereldbevolking doet ook de vraag naar voedsel toenemen. Dus zoekt men naar duurzame alternatieve voedselbronnen. En daar zouden insecten dus ook kunnen bijhoren….

ALG-AD

ALG-AD onderzoekt hoe digestaat van anaërobe vergisters kan gebruikt worden als voedingsbron voor algenkweek…

Waardeketen eendenkroos

Nutriënten uit mestoverschotten gebruiken voor eiwitrijke biomassa: wat dacht u van een eendekroos-burger?…