Nutri2Cycle

In dit project brengen we nieuwe modellen naar voor die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en dierlijke en plantaardige productie beter op elkaar kunnen afstemmen. …

ReNu2Farm

ReNu2Farm wil hergebruik van de planten nutriënten stikstof, fosfor en kalium verhogen bij de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa (NWE)….

FERTIMANURE

Nutriëntrecuperatie in de praktijk! Fertimanure onderzoekt de mogelijke opties op landbouwbedrijven…

SYSTEMIC

SYSTEMIC wil de haalbaarheid van circulaire business cases aantonen door bij 5 state-of the art vergisters meststoffen en bodemverbeterende middelen te produceren…

Nutriman

Het thematische netwerk Nutriman wil praktijkrijpe technologieën tot bij landbouwers brengen. Hiervoor wordt een ‘Farmer Platform’ opgericht in 8 talen. …

Nitroman

Nitroman wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten….