Hergebruik van dierlijke mest in de sierteelt

Door de energiecrisis en geopolitieke redenen zijn de kunstmestprijzen het laatste jaar tot wel 300% gestegen, waardoor heel wat landbouwbedrijven en siertelers genoodzaakt zijn om…

Fer-Play

​Bemesting is van essentieel belang om de groeiende wereldbevolking te voeden, maar de meest gangbare bemestingsstrategie op basis van conventionele meststoffen vormt een bedreiging voor…

RENURE

vloeibare mest

De OG RENURE wil hoofdzakelijk ammoniumzouten afkomstig van stripping-scrubbing voor de eerste maal uittesten in volle veld bij de landbouwer(s) om gebruik van deze meststoffen na het project vlot te…

SEA2LAND

De Europese landbouw is sterk afhankelijk van buitenlandse bronnen voor haar voorraad aan cruciale meststoffen. Ondertussen worden grote hoeveelheden mineralen via een hele reeks organische…

Nutri2Cycle

In dit project brengen we nieuwe modellen naar voor die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en dierlijke en plantaardige productie beter op elkaar kunnen afstemmen. …

ReNu2Farm

ReNu2Farm wil hergebruik van de planten nutriënten stikstof, fosfor en kalium verhogen bij de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa (NWE)….

FERTIMANURE

Nutriëntrecuperatie in de praktijk! Fertimanure onderzoekt de mogelijke opties op landbouwbedrijven…

Phos4You

Door fosfor uit afvalwater te recupereren helpen we de fosfor kringloop sluiten…

AgRefine

Startende onderzoekers doorlopen een trainingsprogramma en focussen zich op nieuwe, duurzame valorisatieketens voor agro reststromen om de Europese bio economie te boosten…

FertiCycle

Beginnende onderzoekers gaan aan de slag om nieuwe bio gebaseerde meststoffen te produceren en op de markt te brengen…

SYSTEMIC

SYSTEMIC wil de haalbaarheid van circulaire business cases aantonen door bij 5 state-of the art vergisters meststoffen en bodemverbeterende middelen te produceren…

Nutriman

Het thematische netwerk Nutriman wil praktijkrijpe technologieën tot bij landbouwers brengen. Hiervoor wordt een ‘Farmer Platform’ opgericht in 8 talen. …