HIATUS

Landbouwers kampen nagenoeg jaarlijks met watergebrek bij droogte. Men gaat daarom op zoek naar alternatieven voor dit kostbare water, zoals het zuiveren van biologisch effluent…

Nutri2Cycle

In dit project brengen we nieuwe modellen naar voor die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en dierlijke en plantaardige productie beter op elkaar kunnen afstemmen. …

ReNu2Farm

ReNu2Farm wil hergebruik van de planten nutriënten stikstof, fosfor en kalium verhogen bij de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa (NWE)….

Pocket Power

In dit project wordt de impact van kleinschalige vergisting op broeikasgasemissies nagegaan en wordt gekeken welke sectoren potentieel hebben om deze technologie te implementeren. …

FERTIMANURE

Nutriëntrecuperatie in de praktijk! Fertimanure onderzoekt de mogelijke opties op landbouwbedrijven…

AgRefine

Startende onderzoekers doorlopen een trainingsprogramma en focussen zich op nieuwe, duurzame valorisatieketens voor agro reststromen om de Europese bio economie te boosten…

FertiCycle

Beginnende onderzoekers gaan aan de slag om nieuwe bio gebaseerde meststoffen te produceren en op de markt te brengen…

SYSTEMIC

SYSTEMIC wil de haalbaarheid van circulaire business cases aantonen door bij 5 state-of the art vergisters meststoffen en bodemverbeterende middelen te produceren…

Waardeketen eendenkroos

Nutriënten uit mestoverschotten gebruiken voor eiwitrijke biomassa: wat dacht u van een eendekroos-burger?…

Nutriman

Het thematische netwerk Nutriman wil praktijkrijpe technologieën tot bij landbouwers brengen. Hiervoor wordt een ‘Farmer Platform’ opgericht in 8 talen. …

Pocketboer 2

In dit project brengen we uitbaters van kleinschalige vergistingsinstallaties samen om kennisoverdracht te bevorderen en tips & tricks uit te wisselen. …